Članci

Ravni krovovi - koncipiranje sistema

Build magazin br. 1

mart 2007.

na vrh

Montažni objekti

Build magazin br. 2

jun 2007.

na vrh

Politerm Blu - sistem lakih betonskih obloga

Build magazin br. 4

decembar 2007.

na vrh

Penetron sistem - potpuna zaštita betona

Build magazin br. 6

jun 2008.

na vrh

Termoizolacija malterom

Build magazin br. 7

septembar 2008.

na vrh

Penetron - hidroizolacija betonom

Build magazin br. 8

decembar 2008.

na vrh

Penetron - sistem hidroizolacije i zaštite betona

Građevinar časopis br. 8

oktobar/novembar 2007.

na vrh

Politerm Blu - sistem lakih cementnih obloga

Građevinar časopis br. 9

novembar/decembar 2007.

na vrh

Penetron - hidroizolacija betonom

Građevinar časopis br. 13

jul/avgust 2008.

na vrh

Penetron sistem - case study

Građevinar časopis br. 15

novembar/decembar 2008.