Reparacija betona

Proizvodi Reparacija betona

PENETRON® MULTI PATCH
Jednokomponentni neskupljajući cementni malter obogaćen polimernim aditivima i sintetičkim vlaknima. Namenjen za popravke na betonu, debljine do 4-5 cm. Koristi se za pripremu podloge u SealCoat sistemu. Zahteva veoma malu količinu vode (3.1-3.4 kg na vreću od 25 kg).

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® V/O PATCH
Jednokomponentni, polimer-modifikovani, neskupljajući cementni reparatur malter koji sadrži migratorne inhibitore korozije. Brzo vezuje i lako se obrađuje u debljini od 50 mm po sloju. Idealan za popravke na vertikalnim i plafonskim površinama betona (iznad glave). Zamešavati u manjim količinama - samo onoliko što se potroši u 15 minuta. Kad se koristi kao S/N veza ili inhibitor korozije, zamešati sa više vode, da se dobije četkom obradiva pasta.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® ACRYLIC PATCH
Jednokomponentni, polimer-modifikovani, neskupljajući cementni reparatur malter za aplikacije koje zahtevaju pojačanu elastičnost, hemijsku otpornost, dobru obradivost i relativno brzo vezivanje. Idealan za popravke betonskih elemenata, stepeništa, parapeta, cevi, balkona, rampi, podova, itd.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® QUICK PATCH

Jednokomponentni, polimer-modifikovani, izuzetno čvrsti cementni reparatur malter - masa za podlivanje. Namenjen za popravke na betonskim industrijskim podovima. Maksimalna debljina nanošenja je 50 mm, a za deblje aplikacije dodati mešavinu agregata od kvarcnog peska.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® GROUT
Jednokomponentna polimer-modifikovana cementna masa za podlivanje i popravke betona, sa kontrolisanom ekspanzijom. Pogodna za popravke nosećih elemenata, izradu postolja za mašine, itd. Poseduje širok opseg fluidnosti, brzi prirast čvrstine i stabilnu ekspanziju.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® DRESSCRETE
Jednokomponentni polimer-modifikovani cementni malter za finu obradu betonskih elemenata, u sloju od 0-13 mm. Redukovano upijanje vode. Pošto brzo vezuje, može da se obrađuje odmah po nanošenju. Manje nepravilnosti mogu da se ošmirglaju po dozrevanju. Vezuje se i na suv beton. Zamešavati samo količinu koja se potroši za 15-20 minuta.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® CR-90™
Nova tehnologija - zamenjuje Dresscrete. Jednokomponentni polimer-modifikovani cementni malter za finu obradu betonskih elemenata, u sloju od 0-13 mm. Redukovano upijanje vode. Upotrebljiv i na vertikalnim i na horizontalnim betonskim površinama, kao što su zidovi, fasade, stepeništa, hodnici, prohodne površine, čak i bazenske „plaže“. Gazivost već posle 2-3 sata. Odlična adhezija bez prajmera na dobro opranom betonu.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura