Aditivi

Proizvodi Aditivi

PENECRYL™ ELASTIC
Vodena disperzija stiren-akrilnog kopolimera koja cementnim malterima obezbeđuje elastičnost. Sadržaj suvog ostatka 57%. Koristi se kao B komponenta sa SealCoat, za postizanje hemijske otpornosti i elastičnosti. Koristi se nerazređen, ali je moguće zamešavanje s vodom u razmeri od 1:1 do 1:3. Neškodljiv u kontaktu sa pijaćom vodom.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® ACRYLIC BONDCRETE™

Disperzija na vodenoj bazi za poboljšanje adhezije maltera i betona. Koristi se kao aditiv (rastvoren s vodom od 1:1 do 1:2), ili kao prajmer (nerazređen, ili 1:1 s vodom). Kad se koristi kao S/N veza, mora da se dobro osuši, ostaje aktivan oko dve nedelje. Takođe se koristi i kao B komponenta za SealCoat.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura


PENETRON® LATEX

Tečni aditiv na bazi SBR (Styrene-Butadien-Rubber) namenjen za poboljšanje kvaliteta cementnih maltera i betona, kao i za S/N vezu. Sadržaj suvog ostatka 48,5%. betona. Poboljšava adheziju i obezbeđuje elastičnost, uz smanjenje upijanja vode. Ubacije se u vodu za pripremu materijala.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura