Termoizolacija

Proizvodi Termoizolacija

POLITERM BLU
Granulat ekspandiranog polistirena (EPS), sferičnog oblika (3-6 mm), obložen posebnim aditivima, namenjen za izradu lakih termoizolacionih betona. Koristi se za podne i krovne površine (ispuna, ravnajući ili nagibni sloj). Nezapaljiv, izuzetna postojanost i termička efikasnost.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

POLITERM BLU FINE
Granulat ekspandiranog polistirena (EPS), sferičnog oblika (2 mm), obložen posebnim aditivima, namenjen za izradu lakih termoizolacionih betona. Koristi se za podne i krovne površine (ispuna, ravnajući ili nagibni sloj). Nezapaljiv, izuzetna postojanost i termička efikasnost.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

TEKTOTERM
Termoizolacioni malter, spreman za upotrebu, mašinsko ili ručno malterisanje, unutrašnja i spoljna upotreba. Izuzetne termoizolacione karakteristike (λ= 0.050), jednostavna ugradnja.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

TEKTOTERM PREMIX
Termoizolacioni isušivi malter, ne upija vodu, spreman za upotrebu, mašinsko ili ručno malterisanje, unutrašnja i spoljna upotreba. Izuzetne termoizolacione karakteristike (λ= 0.056), jednostavna ugradnja. Posebno namenjen za prostorije ugrožene vlagom.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PROTHERM LIGHT
Pripremljeni lagani termoizolacioni malter za protivpožarnu zaštitu građevinskih elemenata (cigla, armirani beton, čelik). Zavisno od podloge i debljine, štiti od požara i do 180 minuta.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

POLIPLUS BLU
Pripremljeni lagani termoizolacioni polistirol beton (kuglice 3-6 mm, zapreminska težina 250 kg/m3) za ravnajuće i nagibne slojeve na krovovima i terasama.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

POLIPLUS FEIN
Pripremljeni lagani termoizolacioni polistirol beton (kuglice 2 mm, zapreminska težina 300 kg/m3) za ravnajuće i nagibne slojeve na krovovima, terasama, u prostorijama sa podnim grejanjem, itd.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

POLIPLUS XX LIGHT
Pripremljeni lagani termoizolacioni polistirol beton (kuglice 2 mm, zapreminska težina 300 kg/m3) za ravnajuće i nagibne slojeve na koje se direktno lepi keramika, prirodni ili veštački kamen, parket (prethodno poravnavanje polimer-cementnim samolivom), kao i druge podne obloge.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

POLIPLUS XX
Pripremljeni lagani termoizolacioni polistirol beton (kuglice 2 mm, zapreminska težina 500 kg/m3) sa dodatkom polipropilenskih vlakana i peska. Namenjen za ravnajuće i nagibne slojeve na koje se direktno lepi keramika, prirodni ili veštački kamen, parket (prethodno poravnavanje polimer-cementnim samolivom), kao i druge podne obloge.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

POLIPLUS MAX
Pripremljeni lagani termoizolacioni polistirol beton (kuglice 2 mm, zapreminska težina 800 kg/m3) sa dodatkom polipropilenskih vlakana i peska. Namenjen za ravnajuće i nagibne slojeve na koje se direktno lepi keramika, prirodni ili veštački kamen, parket.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura