Tečne membrane

Proizvodi Hidroizolacija Tečne membrane

Ova grupa podrazumeva materijale koji se na pripremljenu podlogu nanose u tečnom stanju, vezuju se za nju i pri sušenju formiraju manje ili više elastičnu vodonepropusnu membranu bez šavova.

Poliuretanske membrane

PENECOAT ELASTIC
Jednokomponentni premaz na poliuretanskoj bazi koji polimerizuje s vlagom iz vazduha i formira trajno elastičnu hidroizolacionu membranu. Namenjen je za krovove, terase, sanitarne prostorije, žardinjere i krovne bašte, betonske konstrukcije i sl. Izuzetne zaštitne karakteristike obezbeđuju dugotrajnu zaštitu, a jednostavnost upotrebe ga čini dostupnim i ne-profesionalcima.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENECOAT ELASTIC BLACK
Jednokomponentni premaz na poliuretanskoj bazi koji polimerizuje s vlagom iz vazduha i formira trajno elastičnu hidroizolacionu membranu. Namenjen je za zatvorene aplikacije, tj. da nije trajno izložen dejstvu UV zraka. Crna boja.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENECOAT PU-L
Jednokomponentni polu-elastični alifatski poliuretanski premaz, otporan na UV zračenje, namenjen za srednja mehanička opterećenja (intenzivan pešački saobraćaj). Koristi se za zaštitu Penecoat Elastic hidroizolacionog sistema.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENECOAT PU-H
Jednokomponentni polu-elastični alifatski poliuretanski premaz, otporan na UV zračenje i hemijska dejstva, namenjen za jaka mehanička opterećenja (saobraćaj vozila). Koristi za zaštitu Penecoat Elastic hidroizolacionog sistema, kao i za izradu industrijskih podova.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENECOAT CLEAR
Jednokomponentni polu-elastični providni alifatski poliuretanski premaz, izuzetno otporan na UV zračenje i hemijska dejstva, namenjen za hidroizolaciju površina od keramičkih pločica, kamena, drveta i sl. Koristi se na ravnim krovovima, terasama, balkonima i sl.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENECOAT SF ELASTIC
Dvokomponentni elastični poliuretanski premaz bez organskih rastvarača, izuzetno hemijski otporan. Namenjen za hidroizolaciju rezervoara (pijaća ili tehnička voda), kanala, sanitarnih prostorija, itd. Nije zaštićen od UV zračenja, može da promeni boju.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENECOAT POOL
Jednokomponentna boja za bazene za plivanje na poliuretanskoj bazi. Otporna na UV zračenje i bazenske hemikalije.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura
 


 

Polimer-cementne membrane

PENETRON® SEALCOAT
Polimer-cementni hidroizolacioni materijal koji, zamešan samo s vodom, formira krutu membranu, a u kombinaciji s aditivima Acrylic Bondcrete ili Penecryl Elastic, postiže izuzetnu elastičnost i otpornost na razna hemijska dejstva i UV zračenje.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura