Integralna (penetrati)

Proizvodi Hidroizolacija Integralna (penetrati)

Podrazumeva grupu materijala koji postaju sastavni deo podloge na koju su naneseni, tako da sama podloga postaje hidroizolaciona barijera. Kod ovog tipa izolacije oslanjamo se na američkog proizvođača ICS PENETRON, čiji Penetron Sistem primenjujemo već duži niz godina.

 

PENETRON®
Jednokomponentni hidroizolacioni premaz na cementnoj bazi, spreman za upotrebu (dodaje se samo voda). Sadrži aktivne hemikalije koje kristalizacijom zatvaraju kapilarni takt betona i čine ga vodonepropusnim i otpornim na hemijska dejstva. Sertifikovan za upotrebu sa pijaćom vodom.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENETRON® INJECT (A+B)
Dvokomponentni materijal za injektiranje na cementnoj bazi. Sadrži aktivne hemikalije koje, ubačene kroz prslinu u dubinu kapilarnog trakta, kristalizacijom zaptivaju beton, učvršćuju ga i čine vodonepropusnim i otpornim na hemijska dejstva. Sertifikovan za upotrebu sa pijaćom vodom.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENETRON® ADMIX
Jednokomponentni praškasti aditiv na cementnoj bazi, namenjen za upotrebu prilikom spravljanja betona. Sadrži aktivne hemikalije koje kristalizacijom zatvaraju kapilarni takt betona, čine ga vodonepropusnim, otpornim na hemijska dejstva i daju mu self-healing efekat. Sertifikovan za upotrebu sa pijaćom vodom.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENETRON® PLUS
Jednokomponentni hidroizolacioni materijal na cementnoj bazi, namenjen za upotrebu posipanjem i utrljavanjem u svež beton. Pored Portland cementa, sadrži sintetičke učvršćivače i aktivne hemikalije koje kristalizacijom zatvaraju kapilarni takt betona, čine ga vodonepropusnim i otpornim na hemijska dejstva, uz istovremeno povećavanje otpornosti na abraziju i udar. Sertifikovan za upotrebu sa pijaćom vodom.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENECRETE MORTAR
Jednokomponentni cementni malter za reparacije, spreman za upotrebu (dodaje se samo voda). Sadrži aktivne hemikalije koje kristalizacijom zatvaraju kapilarni takt betona i namenjen je za upotrebu sa ostalim materijalima iz Penetron Sistema.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENEPLUG
Brzovezujući cement za zaustavljanje aktivnih prodora vode. Sadrži aktivne hemikalije sa kristališućim dejstvom i namenjen je za upotrebu sa ostalim materijalima iz Penetron Sistema.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENESEAL PRO
Jednokomponentni tečni zaptivni materijal koji prodire u strukturu betona, hemijski reaguje i zaptiva pore, kapilare i prsline do 2 mm. Zaštita je trajna, budući da reaguje i na pojavu naknadnih prslina.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura

 

PENESIL SILOX
Jednokomponentan providni tečni impregnator poroznih površina, na silikonskoj bazi. Ne stvara membranu, ne menja izgled površine, otporan na UV zrake. Jednostavno nanošenje.

Tehnički list     Katalog     Video     MSDS     Literatura