Zaštita betona

Radovi Zaštita betona

„Bolje sprečiti nego lečiti“ - ova poslovica je izuzetno primenljiva kada razmatramo problematiku sanacije, odnosno zaštite betona.

Popravke oštećenih betonskih površina mogu da budu izuzetno zahtevne u tehnološkom i ekonomskom pogledu. Sve to možemo da izbegnemo kroz planiranje i izvođenje preventivnih postupaka, počev od pravilnog projektovanja i ugradnje betona, do finalne zaštite koja je diktirana namenom betonske strukture i mnogim spoljašnjim faktorima.

Voda je nezaobilazni činilac prilikom pravljenja betona, ali je isto tako i osnovni uzrok njegovog propadanja. Vlaga koja prodire unutar kapilarnog trakta betona sa sobom nosi soli koje u reakciji sa sastojcima betona izazivaju procese čiji je krajnji rezultat degradacija strukture. Više o tome možete pogledati u ovom dokumentu, a ovde ćemo se ograničiti na metode zaštite betonske strukture od prodora vlage i od hemijskih dejstava.

Budući da je svaki beton - pa i visokokvalitetni - porozan, suština zaštite je da voda (vlaga) ne prodire u pore. To postižemo ili tako što ne dozvoljavamo da voda dođe u kontakt s betonom (membranski sistem), ili tako što vodu koja je u kontaktu sa betonom sprečavamo da prodre unutar kapilarnog trakta (integralni sistem).

Naš prvi izbor je integralni sistem koji je, ukoliko je pravilno odrađen aktivnim materijalima iz Penetron sistema (PENETRON, PENETRON ADMIX, PENECRETE MORTAR, PENETRON PLUS, PENEBAR SW, PENESEAL PRO, PENESIL SILOX), pruža daleko bolju i dugotrajniju zaštitu u odnosu na membrane koje su podložne mehaničkim i drugim oštećenjima. Primera radi, kvalitetan beton sa aditivom PENETRON ADMIX dozvoljava upijanje vode od svega 7 mm, a agresivne materije u pH opsegu 3-12 nemaju dejstvo na njega.

Ako se, pak, zbog konkretnih okolnosti opredelimo za membrane, radije ćemo koristiti tečne membrane (poliuretanske - PENECOAT ELASTIC, epoksidne ili polimer-cementne - SEALCOAT ELASTIC), a ne prefabrikovane membrane. Kontinualnost u nanošenju (bez šavova) i efikasnija obrada detalja su razlozi koji nas opredeljuju za tečne membrane.