Industrijski podovi

Radovi Industrijski podovi

Svaka podna površina od koje se, shodno njenoj nameni, očekuje pojačana otpornost na mehanička, hemijska ili termička opterećenja, može da uđe u kategoriju industrijskih podova.

Ipak, brojni parametri kao što su konkretna namena prostora, stepen i tip mehaničkog ili hemijskog opterećenja, vrsta proizvodnog procesa, estetski i zdravstveni zahtevi, kao i, naravno, budžet projekta, dele ovu kategoriju na brojne podvrste, tako da se u ovom domenu susrećemo s terminima kao što su epoksidni (poliuretanski) samoliv ili premaz, protivkliznost, hidroizolacija, ferobeton, antistatik, itd…

Po analizi svih tih parametara i odabiru sistema koji će biti primenjen, posebnu pažnju treba obratiti na pripremu podloge, bilo da je u pitanju izrada novog sistema ili reparacija starog. Ni najkvalitetniji materijali za izradu poda ne garantuju dugovečnost sistema ukoliko priprema betona na koji se materijali nanose nije obavljena na adekvatan način.

U našoj praksi najčešće se oslanjamo na poliuretanske (PENEFLOOR PU COAT, PENECOAT PU-H) i epoksidne sisteme (PENEPOX CS), dok u nekim situacijama primenjujemo polimer-cementni samoliv INDUSTRIAL SL.

Jedan od materijala koji za veoma pristupačno ekonomsko ulaganja pruža optimum performansi je PENESEAL-FH.

Budući da svaki pod, od projekta do projekta, ima svoje specifičnosti, preporučujemo da nam se obratite sa konkretnim zahtevom kako bi smo zajednički koncipirali sistem koji objedinjuje ekonomičnost, funkcionalnost i dugotrajnost.