Reparacija betona

Radovi Reparacija betona

Bez obzira što je beton jedan od najtvrđih građevinskih materijala izrađenih ljudskom rukom, on je ipak podložan promenama tokom vremena, koje umanjuju njegove početno projektovane karakteristike.

Činjenica je da se u izradi betona koristi i voda koja tokom dozrevanja najvećim delom ispari ostavljajući pore i šupljine, što može da otpočne procese čiji su krajnji rezultat ozbiljno narušavanje strukture, kvaliteta i funkcionalnosti betonskog elementa.

Te procese, koji mogu da otpočnu i odmah po izradi betona ukoliko nije dovoljno pažnje posvećeno njegovom projektovanju, ugradnji i zaštiti, treba što pre zaustaviti - jer sa protokom vremena problem postaje sve izraženiji i teži za rešavanje.

U saradnji sa firmom ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd stekli smo određena iskustva i usvojili tehnologije koje nam pomažu da se uspešno izborimo sa posledicama četiri osnovna uzroka deterioracije betona: korozija armaturnog čelika, ciklusi smrzavanja i odmrzavanja, alkalno-agregatna reakcija i dejstvo hemijskih supstanci. Više o tome možete pogledati u dokumentu Prednosti Penetron Integralnih Hidroizolacionih Sistema.

Pri tom se oslanjamo na materijale od kojih neki sadrže aktivne hemikalije (PENETRON, PENECRETE MORTAR, PENEPLUG, V/O PATCH, PENETRON INJECT), dok ostali spadaju u grupu visoko kvalitetnih reparatur maltera (MULTIPATCH, ACRYLIC PATCH, QUICKPATCH, GROUT, DRESSCRETE, CR-90, SEALCOAT, WATERPLUG…).

Rezultat ovih aktivnosti, ukoliko su izvedene prema propisanim procedurama, je u potpunosti rekonstruisan - u velikom broju slučajeva i znatno poboljšan u odnosu na projektovane vrednosti - betonski elemenat, u funkcionalnom i estetskom smislu.