Tuneli

Radovi Hidroizolacija Tuneli

Tuneli su, po definiciji, podzemni (ponekad i podvodni) objekti - prolazi koji omogućuju savladavanje terenskih prepreka.

Po njihovoj nameni, grubo ih možemo podeliti na saobraćajne (tuneli za drumsko-železnički saobraćaj, metro-tuneli, pešačko-biciklistički), hidrotehničke (vodovodni, melioracioni, kanalizacioni, tuneli u sklopu hidrocentrala), komunalne (električni i komunikacioni kablovi, gasovodi, toplovodi…) i na podzemne građevine (skloništa, skladišta, garaže, mašinske prostorije, rezervoari…)

Tunele razlikujemo i po načinu gradnje (prokopavanje bušenjem i miniranjem, iskop specijalnom mašinom - TBM, isecanje i natkrivanje…), ali im je svima zajednička upotreba betona kao zaštitne obloge, bilo da se nanosi prskanjem (shotcrete), lije u oplatu na licu mesta ili se koriste prefabrikovani betonski elementi.

Penetron sistem zaštite betona je uspešno primenjen na brojnim projektima u svetu (Švedska - železnički tuneli, dupli tuneli za autoput, Italija - Mezzaselva tunel, Mittewald tunel, Torino metro, Enel hidroelektrana, USA - tuneli za instalacije, Kina - Guangzhou metro, Peru - Los Olmos brana), bilo korišćenjem mlaznih betona PAES (Penetron Admix Enhanced Shotcrete), bilo prefabrikovanih betonskih segmenata.

Penetron sistem je primenljiv kako kod izrade novih tunela, tako i pri rekonstrukciji ili sanaciji postojećih. Za više detalja, pogledajte dokument Penetron sistem u tunelima.