Mostovi

Radovi Hidroizolacija Mostovi

Po najgrubljoj podeli, kad je u pitanju hidroizolacija mostova, imamo dva osnovna tipa: betonska kolovozna ploča i metalna (čelična) kolovozna ploča.

Kolovozna ploča je osnovna strukturalna komponenta mosta predviđena da nosi saobraćaj i da prenosi opterećenje na sistem nosača. Pored toga što podnosi dinamičko opterećenje, kolovozna ploča mora da bude otporna na primenu soli za odmrzavanje, na abrazione sile, kao i na varijacije u klimatskim uslovima tokom celog svog upotrebnog veka.

Kako su sve naknadne intervencije na hidroizolacionom sistemu mosta veoma komplikovane i skupe, bitno je da se već tokom projektovanja mosta opredelimo za sistem koji garantuje izuzetnu dugovečnost.

Imajući to u vidu, kod betonskih mostova preporučujemo Penetron Concrete Bridge Deck Sistem, koji obezbeđuje da hidroizolaciona zaštita mosta traje koliko i sama betonska struktura, tj. kroz ceo upotrebni vek objekta. Relevantni materijali su PENETRON ADMIX, PENETRON, PENECRETE MORTAR, a više detalja možete naći u dokumentu Betonski Most - Penetron Sistem.


Kod čeličnih mostova preporučujemo tečni membranski poliuretanski sistem nanesen airless sistemom koji se sastoji od PENEPOX W (prajmer) i PENECOAT ELASTIC.
 


Isti sistem, uz izmenu prajmera (PENEPRIMER PU) može da se primeni i na betonskim kolovoznim pločama mosta ili nadvožnjaka.

Ekonomski prihvatljiviji sistem za betonski most može da bude i PENESEAL PRO.