Parkirališta

Radovi Hidroizolacija Parkirališta

Javne površine koje su istovremeno krovna ploča objekta i prostor za parkiranje moraju da se zaštite materijalima koji, pored hidroizolacionih svojstava, moraju da poseduju izuzetne mehaničke i fizičke karakteristike u pogledu elastičnosti, otpornosti na habanje i UV stabilnosti.

Sistem se koncipira u zavisnosti od toga da li je parking otvoren ili zatvoren, da li se prepokriva asfaltnim slojem ili je hidroizolacija ujedno i habajući sloj.

U svakom slučaju, sistem možemo da izvedemo kao integralni, intervencijama na samim konstruktivnim elementima materijalima kao što su PENETRON ADMIX, PENESEAL FH, PENESEAL PRO, U-SEAL 816…

…odnosno, kao membranski, uz korišćenje odgovarajućih poliuretanskih materijala, kao što su PENECOAT ELASTIC, PENECOAT PU-H, PENECOAT ELASTIC BLACK

Najpoželjniji pristup izradi novog parkirališta, odnosno rekonstrukciji postojećeg, je da blagovremeno kontaktirate našu tehničku podršku, kako bi smo zajedno, a na osnovu vaših potreba i budžeta, došli do najpovoljnijeg rešenja.