Spoljašnji zidovi

Radovi Hidroizolacija Spoljašnji zidovi

Hidroizolacija spoljašnjih - fasadnih - zidova objekata često biva zanemarena prilikom gradnje objekata, tako do ubrzo dolazi do problema u vidu fizičkih oštećenja izloženih površina, koja u mnogome ugrožavaju kako estetiku, tako i funkcionalnost objekta.

Razgradnja i erozija materijala je, pored prirodnih klimatskih faktora, najčešće indukovana kiselim kišama i zagađenjem vazduha. Penetrirajuća atmosferska vlaga, u kombinaciji sa dejstvom mraza, dovodi do pukotina, narušavanja termičkih karakteristika, korodiranja armature, razvoja organskih organizama i stvaranja nepoželjnih soli.

Prodore vode i svega što ona sa sobom nosi u fasadni materijal uspešno možemo da sprečimo u fazi izgradnje objekta, korišćenjem sredstava za zaštitu i impregnaciju kao što su PENESIL SILOX i PENESEAL PRO (tehnički list) (katalog). Takođe, izuzetno je važna i primena trajno elastičnih poliuretanskih zaptivnih masa tipa U-SEAL i SIMP-SEAL.

Ukoliko je do oštećenja već došlo, pa je neophodna reparacija i naknadna zaštita ugroženih površina, pored gore navedenih materijala, može da se ukaže potreba za korišćenjem širokog spektra cementnih materijala za zaštitu i reparaciju (PENETRON, PENECRETE MORTAR, PENETRON INJECT, V/O PATCH, ACRYLIC PATCH, MULTIPATCH, DRESSCRETE, GROUT, QUICKPATCH…).

Za uspešnu reparaciju, neophodna je pažljiva analiza nastalih oštećenja, pravilan odabir materijala i, naravno, stručnost i sposobnost za njihovu primenu.