Krovna bašta

Radovi Hidroizolacija Krovna bašta

Prava je šteta, naročito u gusto naseljenim urbanim sredinama, ne iskoristiti svaki deo slobodne površine, pa i površine krovova, za formiranje zelene oaze.

Pored oplemenjivanja prostora i povećanja upotrebne i komercijalne vrednosti zgrade, tu su i benefiti povezani sa opštim kvalitetom života - smanjenje emisije CO2, poboljšanje kvaliteta vazduha, redukovanje gradske toplote, usporavanje protoka kišnih voda, dodatna termoizolacija zgrade, pa čak i mogućnost proizvodnje organske hrane.

Zbog neopravdanog straha da ravni krov, a pogotovo krov sa baštom, predstavlja hidroizolacioni rizik, kod nas ovakav pristup projektanata još nije zaživeo. Ipak, činjenica je, potvrđena našim iskustvima i praksom, da uz pažljivo planiranje sistema i pravilan odabir materijala, rizik u suštini ne postoji.

U našoj praksi najčešće primenjujemo ovakav sistem:

gde laki termoizolacioni beton POLITERM BLU ima funkciju nagibnog sloja, a PENECOAT ELASTIC, zbog svoje elastičnosti, mehaničkih i hemijskih svojstava i neprobojnosti za korenje predstavlja hidroizolacioni sloj koji će biti funkcionalan tokom celog upotrebnog veka objekta.