Sanitarni čvorovi

Radovi Hidroizolacija Sanitarni čvorovi

U sanitarnim čvorovima, tj. na površinama koje se pokrivaju keramičkim pločicama, primenljivi su brojni sistemi hidroizolacije. Važno je da sistem bude manje ili više elastičan, posebno oko detalja kao što su prodori, slivnici, holkeli, kao i da materijal koji koristimo bude kompatibilan sa prethodnim (ravnajući sloj) i narednim (lepak za keramiku) slojem.

Ove uslove u potpunosti zadovoljavaju polimer-cementni sistemi - u našoj praksi najčešće se koristi sistem Penetron SEALCOAT, manje ili više obogaćen polimerima PENECRYL ELASTIC ili ACRYLIC BONDCRETE.

Polimer-cementni sistemi mogu da se dodatno ojačaju na kidanje armaturom od poliesterskog platna FABRIC, odnosno mrežicom od staklenih vlakana.

Naravno, primenljivi su i poliuretanski tipovi tečnih membrana (PENECOAT ELASTIC), u potpunosti ili delimično armirani poliesterskim platnom. Na vertikalnim površinama poliuretanski premaz treba završiti posipom od kvarcnog peska, radi bolje adhezije lepka za keramiku.

Ipak, prilikom odabira najpogodnijeg sistema za sanitarne čvorove, treba pažljivo razmotriti konkretan stepen ugroženosti vodom, kao i odnos kvalitet-cena za konkretnu aplikaciju.