Kosi krov

Radovi Hidroizolacija Kosi krov

Za razliku od ravnog krova, kosi krov je, zbog svoje konstrukcije, daleko manje ugrožen atmosferskim vodama. Ipak, to ne znači da se pitanju hidroizolacije ovakvih krovova može pristupiti olako i bez pažljivog planiranja.

Parametri kao što su
- materijal od koga je krov izrađen,
- nagib i raspored krovnih ravni,
- količina i vrsta prodora,
- stepen izloženosti mehaničkim opterećenjima,
- klimatska zona u kojoj se objekat nalazi,
- novogradnja ili sanacija, itd…
određuju koji će hidroizolacioni sistem biti primenjen.

Samo u jako specifičnim situacijama primenljivi su integralni sistemi. Najčešće se primenjuju membranski sistemi, bilo tečni, bilo od prefabrikovanih membrana.

Molimo da kontaktirate našu tehničku podršku, kako bi smo analizom konkretnog slučaja došli do tehničkog rešenja koje obezbeđuje dugotrajnu zaštitu vašeg objekta od atmosferalija.