Terase i balkoni

Radovi Hidroizolacija Terase i balkoni

Kao i kod ravnih krovova, stepen izloženosti terase ili balkona, odnosno tip završne podne obloge, utiču na pravilan odabir hidroizolacionog sistema. Bitan činilac je i podatak da li se terasa nalazi iznad grejanog prostora ili ne.

Budući da se izolacijom obezbeđuje zaštita od atmosferalija (pozitivni pritisak), najčešće se opredeljujemo za neki od membranskih sistema, koji mora da bude kompatibilan sa završnom podnom oblogom, ili da sam istovremeno obavlja i funkciju poda.

Naravno, na konstruktivnim betonima (AB ploča) možemo da primenimo i neki od integralnih sistema. Ipak, budući da izolacija treba da bude postavljena između nagibnog sloja i završne obloge (keramika), u cilju ekonomičnosti najčešće primenjujemo samo jedan hidroizolacioni sistem - membranski.

Naš izbor je uvek tečni membranski sistem, polimer-cementni ili poliuretanski, armiran odgovarajućim materijalom (poliesterski filc ili mrežica od staklenih vlakana).

Jedan od mogućih sistema je Penetron SEALCOAT ELASTIC, elastični polimer-cementni materijal koji se sastoji od SEALCOAT i PENECRYL ELASTIC, odnosno ACRYLIC BONDCRETE.

U slučaju da je sistem izložen (ne pokriva se zaštitnom oblogom), najbolji spoj funkcionalnosti i estetike se postiže poliuretanskim sistemom, čija je osnovna komponenta PENECOAT ELASTIC.