Podzemni delovi

Radovi Hidroizolacija Podzemni delovi

Kad je u pitanju ugroženost vodom i vlagom, sigurno je da su podzemni delovi objekta najproblematičniji. U zemlji oko ukopanih delova uvek je prisutna vlaga, koja se pojačava u određenim delovima godine (procedne vode). Stvar se dodatno komplikuje ukoliko postoje i podzemne vode, tj. ukoliko je njihov nivo, povremeno ili konstantno, toliko visok da elementi strukture (ploča i perimetarski zidovi) direktno trpe određeni hidrostatički pritisak.

U praksi se koriste različite metode hidroizolacionog obezbeđenja podzemnih delova objekta, najčešće membranski, bilo da su u pitanju prefabrikovane membrane (bitumen, PVC, EPDM, bentonit…) ili tečne membrane (poliuretanske, akrilne, polimer-cementne, bitumenske…).

Naše je shvatanje da je za podzemne delove najadekvatniji integrisani sistem, tj. kada samu građevinsku strukturu koristimo kao barijeru protiv napada vode. Takvi sistemi su i ranije primenjivani (weisse wanne - bela kada), izradom betonskih struktura od kvalitetnih vodonepropusnih betona. Međutim, kod takvih sistema je moguće da naknada pojava prslina ugrozi, ili u potpunosti kompromituje hidroizolaciona svojstva betona.

Takve probleme uspešno prevazilazi PENETRON White tank sistem.

Osim POTPUNE i TRAJNE zaštićenosti betona (self-healing efekat - samolečeći beton), brojne su prednosti sistema u odnosu na konvencionalne, od kojih su najbitnije apsolutna pouzdanost, drastično skraćenje dinamike gradnje i ekonomičnost.

Materijali koji se koriste u sistemu su PENETRON ADMIX, PENECRETE MORTAR, PENETRON, PENEBAR SW, PENEBAR PRIMER i, zavisno od okolnosti PENEPLUG i WATERPLUG.

Postupak izrade sistema je krajnje jednostavan, i odigrava se tokom betonskih radova i, u manjoj meri, neposredno posle.

Kompletna tehnologija je prikazana u dokumentu Foundations.