Hidroizolacija

Radovi Hidroizolacija

Na pitanje „Zašto se radi hidroizolacija na građevinskim objektima?“ najčešći odgovor je (osim začuđenog pogleda) „Pa da ne uđe voda“. Naravno, ali to se podrazumeva.

Retko ko uzima u obzir negativna dejstva vode (i onoga što ona nosi) na postojanost pojedinih konstruktivnih delova, i samim tim na dugovečnost celog objekta. Čak i ako ne postoji nekontrolisani dotok vode unutar objekta, njeno skriveno prodiranje kroz mikroprsline deluje putem korozije, karbonizacije, ciklusa smrzavanja i odmrzavanja, dejstva hemikalija i sulfata, ASR (alkalno-silikatne reakcije), i drastično utiče na ubrzanu pojavu neželjenih efekata. Kada ti efekti postanu vidljivi, procesi su toliko odmakli da sanacija problema višestruko prevazilazi one aktivnosti koje smo morali da preduzmemo već prilikom koncipiranja i izvođenja hidroizolacionog sistema.

Razmišljanje o sistemu hidroizolacije mora da otpočne već u ranoj fazi projektovanja zgrade.

Izbor sistema (integralni, membranski…) je diktiran brojnim parametrima, kao što su lokacija, klimatski uslovi, konkretni zahtevi određenog segmenta strukture, poznavanje dostupnih materijala, itd.

Da bi hidroizolacija ispunila svoju svrhu, tj. da bude funkcionalna tokom celog upotrebnog veka objekta, posao koncipiranja, projektovanja, implementiranja i provere sistema treba prepustiti profesionalcima specijalizovanim za ovu vrstu delatnosti.