Hidroizolacija

Proizvodi Hidroizolacija

Kad su u pitanju hidroizolacioni materijali, oslanjamo se na našu podelu na materijale za izradu integralnih sistema (penetrati), i materijale za izradu membranskih sistema, gde se bavimo isključivo tečnim membranama.

Tome smo pridodali i grupu koja obuhvata zaptivne mase, koje su neophodne za kompletiranje sistema, bilo da je u pitanju integralni ili membranski.

Prilikom nabavke ovih materijala, oslanjamo se na renomirane i svetski poznate dobavljače, kao što je ICS PENETRON Ltd (penetrati, poliuretanske i cementne membrane).