Foto galerija

Foto galerija je koncipirana tako da korisniku osim osnovne informacije pruža i detaljan uvid u način korišćenja i polja primene, sa navedenim materijalima koji se koriste u svakoj prikazanoj fazi radova, bilo da je reč o novim objektima ili sanaciji starih.

Za formiranje ove galerije nisu korišćeni kataloški materijali već fotografije konkretnih radova iz pojedinih, karakterističnih oblasti. Uvereni smo da će to biti od velike koristi svakom korisniku prilikom donošenja konačne odluke o izboru materijala ili načina realizacije određenog građevinskog zahvata.

 

Hidroizolacija
Zaštita betona
Reparacija betona
Industrijski podovi
Laki betoni